Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.
Vyplněním a odesláním formuláře udělujete souhlas Fany spol. s r.o., se sídlem Karlova 933/7, 614 00 Brno,IČO: 18827861, zastoupenou Josefem Tkáčem, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: (I.) základní osobní údaje (titul, jméno a příjmení); (II.) kontaktní údaje – e-mail, telefon, bydliště fyzické osoby, adresa sídla společnosti, doručovací adresy; (III.) údaje týkající se fyzické osoby nebo podnikatele / firmy / (datum narození, rodné číslo, Identifikační číslo, DIČ, bankovní spojení);
2.
Veškeré Vaše osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány výhradně za účelem jejich
zařazení do databáze Správce a jejich dalšího zpracování týkajícího se zprostředkovatelské činnosti, zprostředkování koupě nebo prodeje nemovitostí, zprostředkování nájmu nebo podnájmu nemovitostí, nájemního vztahu, odhadu nemovitosti či zaslání marketingových materiálů, finančního poradenství, sdělení a souvisejících služeb s činností realitního zprostředkovatele.
3.
Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku ode dne poslední aktualizace údajů nebo do odvolání tohoto souhlasu. Váš souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce: e-mail: info@domovprotebe.cz, fany1@centrum.cz nebo adresu sídla správce, viz výše.
4.
Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou zejména: (I.) právo na informace o prováděném zpracování, (II) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (III) právo na opravu či na výmaz osobních údajů,(IV.) právo na omezení zpracování osobních údajů, (V.) právo na přenositelnost osobních údajů, (VI.) právo vznést námitku proti zpracování, a (VII) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.
Způsob prováděného zpracování je elektronický, písemný nebo ruční a částečně automatizovaný.